شرح وظایف مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

- انجام امور قانونی مرتبط با داروخانه ها شامل صدور پروانه های تاسیس ،مسئول فنی ،

صلاحیت مسئول فنی داروخانه ها،تمدید پروانه های مسئوولین فنی ،امتیاز بندی

متقاضیان تاسیس داروخانه،صدورگواهی اشتغال به کارجهت متقاضیان و...

 

- نظارت بر نحوه عملکرد داروخانه های دولتی، خصوصی و بیمارستانی

 

- رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص امور دارویی

 

- نظارت بر تهیه و توزیع داروهای مخدر و برخی داروهای خاص مورد استفاده بیمارستان ها

 

- نظارت بر توزیع داروهای مخدر در میان مراکز ترک اعتیاد و بیماران صعب العلاج و سرطانی

- نظارت بر توزیع شیرخشک های رژیمی و یارانه ای

 

- نظارت بر عملکرد شرکت های توزیع کننده دارو

 

- نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته یا قاچاق

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب