صفحه اصلی > مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی 

آقای غلامرضا مهشاد

کارشناس تغذیه

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شماره تماس: 5260720-0641