صفحه اصلی > واحد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا 

قاچاق مواد غذايي

اقدامات صورت گرفته در اين خصوص عبارتند از امحاء اقلام مختلف مواد غذايي و آرایشی-بهداشتي كه بعلتهاي مختلف از قبيل انقضاء تاريخ مصرف، عدم درج مشخصات بهداشتي لازم و شرايط نامناسب انبار داري و وجود ذرات خارجي با استانداردهای موجود مطابقت ندارند.