صفحه اصلی > مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی > واحد آرایشی و بهداشتی 

تعریف مواد آرایشی

 چگونه مواد آرايشي را تعريف كنيم ؟

در لغت نامه OXFORD مواد آرايشي به عنوان “زيبا ساز و يا آرايش دهنده بدن خصوصاً صورت” تعريف شده است. با وجود اين در آئين نامه كنترل مواد آرايشي و بهداشتي 1984 يك ماده آرايشي به عنوان هر ماده يا ‌فرآورده اي است كه بتواند به طور انحصاري يا عمده بر قسمتهاي خارجي بدن انسان شامل اپيدرم (پوست) سيستم مو ، ناخنها ، لبها و ، اندامهاي ژنيتال (خارجي)، دندان يا اجزاي مخاطي حفره‌هاي دهاني به منظور پاكيزگي، معطر سازي يا حفاظت و يا نگهداري از آنها در شرايط مناسب يا تغيير و اصلاح ظاهر و يا اصلاح نمودن بوي بدن استفاده شود.

براي پي بردن به اينكه يك محصول آرايشي است يا نه به سه نكته توجه مي شود :

I . محل كاربرد

II . هدف

III . تركيب يا اجزاء سازنده

I . محل كاربرد :

آيا اين محصول جهت كاربرد براي :

الف اپيدرم ها

ب- سيستم مو

ج-ناخنها

د- لبها

هـ- اجزاي ژنيتال خارجي

و- غشاي مخاطي حفره دهاني

ز-دندان

است اگر نيست بعيد است كه اين محصول آرايشي باشد.

نكته: فراورده‌هاي تزريقي، قطره هاي چشمي و گوشي قطره هاي بيني و كپسولها و قرصهايي كه از راه خوردن منجر به بهبود ظاهر ( سيما ) مي شود آرايشي نيستند.

II) هدف :

آيا هدف اصلي و كامل مواد آرايشي اين است منجر شود به :

الف ) پاكيزگي

ب) معطر كردن

ج) تغييردادن سيما (ظاهر)

د) از بين بردن بوي بد بدن

هـ) حفاظت و نگهداري در شرايط خوب

اگر هدف اصلي محصولات اجراي يكي از اين عملكردها نيست بعيد است كه محصول آرايشي باشد.

نكته : يك خميردندان كه دندان را سفيد مي كند يا احساس تازگي در تنفس ايجاد مي كند يك محصول آرايشي است ولي خميردنداني كه با استفاده از فلورايد از ايجاد حفره و پوسيدگي در دندان جلوگيري مي كند يك محصول آرايشي نيست.

 

   دانلود : mazarate_arayeshi.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : Ghanoone_mavade_khoraki_arayeshi.docx           حجم فایل 26 KB