صفحه اصلی > ارتباط با ما 

 

آدرس : بلوار فتح المبین محل سابق بیمارستان افشار 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

تلفن مستقیم : 42530716 - 061


دورنگار : 42530714 - 061


کدپستی : 6461863915


ایمیل : FD@DUMS.AC.IR